คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 

อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]
    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ร่วมแสดงความคิดเห็น
คุณทราบข่าวการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของคณะวิทย์ฯ จากสื่อใด
งานแนะแนว
ป้ายไวนิล หรือโปสเตอร์
เว็บไซต์สถาบัน
เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ
เว็บหรือสื่อออนไลน์อื่น
ติดต่อเองที่สถาบัน
คนรู้จักแนะนำ
อื่นๆ
ติดต่อ
เมนูหลัก

ปฏิทินกิจกรรม

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

เวลา : 10:34 น.
ปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2563

18 ก.ค. 2562
เวลา : 14:18 น.
ตรวจประกันคุณภาพ
ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทย์ฯ

24 ก.พ. 2560
เวลา : 8.30-16.00 น.
อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนบริหารความเสี่ยง
ณ ห้องประชุมดำเนินนาวากล อาคารพระประกอบกลกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดทำงาน สุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 ก.พ. 2560
เวลา : 8.30-16.00 น.
อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนบริหารความเสี่ยง
ณ ห้องประชุมดำเนินนาวากล อาคารพระประกอบกลกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดทำทำงาน สุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 ก.พ. 2560
เวลา : 8.30 - 16.00 น.
อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนบริหารความเสี่ยง
ณ ห้องประชุมดำเนินนาวากล อาคารพระประกอบกลกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดทำงานสุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 มี.ค. 2559
เวลา : 08.30 น.
โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม
พิธีสงฆ์ทำบุญประจำปี 2559 การแสดงนิทรรศการและการประกวดการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 เม.ย. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
กีฬานันทนาการ
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์กฤษดา ทาสุรินทร์

28 เม.ย. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
ค้นหาแรงบันดาลใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างอาชีพเสริมในศตวรรษที่ 21
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์วศิน ภิรมย์

22 เม.ย. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ

21 เม.ย. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ระพิน สุนทรวัฒน์

08 เม.ย. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
The Sketching graph of the carioid
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์

01 เม.ย. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
ประวัติและความเป็นมาของ "คณิตศาสตร์"
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ

25 มี.ค. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
กระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ภานุชัย ประมวล

18 มี.ค. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล

11 มี.ค. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
เทคนิคการนำเสนอผลงานแบบนักวิทยาศาสตร์
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ ดร.อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์

04 มี.ค. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล

24 ก.พ. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
การแปลบทความวิทยาศาสตร์จากภาษาอังกฤษ
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี รักษ์ไทย

18 ก.พ. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
บทบาทนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียนคณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ปราณี ศรีกอบัว