คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 

อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]
    กันยายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
ร่วมแสดงความคิดเห็น
คุณทราบข่าวการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของคณะวิทย์ฯ จากสื่อใด
งานแนะแนว
ป้ายไวนิล หรือโปสเตอร์
เว็บไซต์สถาบัน
เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ
เว็บหรือสื่อออนไลน์อื่น
ติดต่อเองที่สถาบัน
คนรู้จักแนะนำ
อื่นๆ
ติดต่อ
เมนูหลัก

ปฏิทินกิจกรรม

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

เวลา : 10:34 น.
ปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2563

18 ก.ค. 2562
เวลา : 14:18 น.
ตรวจประกันคุณภาพ
ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา อาคารวิศววัฒน์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทย์ฯ

24 ก.พ. 2560
เวลา : 8.30-16.00 น.
อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนบริหารความเสี่ยง
ณ ห้องประชุมดำเนินนาวากล อาคารพระประกอบกลกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดทำงาน สุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 ก.พ. 2560
เวลา : 8.30-16.00 น.
อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนบริหารความเสี่ยง
ณ ห้องประชุมดำเนินนาวากล อาคารพระประกอบกลกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดทำทำงาน สุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 ก.พ. 2560
เวลา : 8.30 - 16.00 น.
อบรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนบริหารความเสี่ยง
ณ ห้องประชุมดำเนินนาวากล อาคารพระประกอบกลกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชุดทำงานสุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15 มี.ค. 2559
เวลา : 08.30 น.
โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม
พิธีสงฆ์ทำบุญประจำปี 2559 การแสดงนิทรรศการและการประกวดการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29 เม.ย. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
กีฬานันทนาการ
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์กฤษดา ทาสุรินทร์

28 เม.ย. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
ค้นหาแรงบันดาลใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างอาชีพเสริมในศตวรรษที่ 21
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์วศิน ภิรมย์

22 เม.ย. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ

21 เม.ย. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ระพิน สุนทรวัฒน์

08 เม.ย. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
The Sketching graph of the carioid
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์

01 เม.ย. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
ประวัติและความเป็นมาของ "คณิตศาสตร์"
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ ดร.อมร คุ้มทรัพย์สิริ

25 มี.ค. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
กระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ภานุชัย ประมวล

18 มี.ค. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ ดร.ธนวัช สุจริตวรกุล

11 มี.ค. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
เทคนิคการนำเสนอผลงานแบบนักวิทยาศาสตร์
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ ดร.อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์

04 มี.ค. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล

24 ก.พ. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
การแปลบทความวิทยาศาสตร์จากภาษาอังกฤษ
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี รักษ์ไทย

18 ก.พ. 2558
เวลา : 15.30-16.30 น.
บทบาทนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ
โครงการสอนเสริมเพิ่มเติมศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียนคณะวิทยาศาสตร์ฯ/ชุดนักศึกษา อาจารย์ปราณี ศรีกอบัว