คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 

อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]
    กุมภาพันธ์ 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความต้องการ Upskill & Reskill
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
ด้านไฟฟ้า
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านเครื่องกล
ด้านโลจิสติกส์
ติดต่อ
เมนูหลัก

คณะกรรมการประจำคณะ

รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ

3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา กรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ หมั่นสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

5. ดร.อมรวรรณ เรศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

7. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

8. อาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนา ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ

9. หัวหน้าสาขาวิชา ทุกสาขาวิชา กรรมการ

10.รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา เลขานุการ

11. หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ

12. นางสาวจุฑารัตน์  โถชัย ผู้ข่วยเลขานุการ