อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดต่อ: 02-104-9099 # 2100
มือถือ: 081-513-4180
อีเมล: [email protected]
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]
    ธันวาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความต้องการ Upskill & Reskill
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
ด้านไฟฟ้า
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านเครื่องกล
ด้านโลจิสติกส์
ติดต่อ
เมนูหลัก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

หมวดหมู่ คำค้น

การจัดการองค์ความรู้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2565 (ศป.65)แบบฟอร์ม002-OBE 2 edited-(ศป.65) ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
โครงการถอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด 7 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติการของบุคลากร
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์25-08-66 ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวจุฑารัตน์ โถชัย ปรับปรุง เดือนสิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10 ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นางสาวจุฑารัตน์ โถชัย ฉบับปรับปรุงแก้ไข 1 ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ 02-03-66 ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
เล่มคู่มือการปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานคณบดี ปรับปรุงครั้งที่ 9 เดือนกุมภาพันะ์ 2566 ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวจุฑารัตน์ โถชัย ปรับปรุง เดือนกันยายน 2565 ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปรับปรุง วันที่ 2 กันยายน 2565 ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานคณบดี ปรับปรุง ครั้งที่ 8 เดือนกันยายน 2565 ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
คู่มือหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทย์ ปรับปรุงมีนาคม 65 ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
คู่มือสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และการใข้งานระบบสารบรรณฯ ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
คู่มือหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทย์ ปรับปรุงกันยายน 64 ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการหลักสูตร SEIS ปรับปรุง มี.ค. 2564 ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
คู่มือนักวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
คู่มือสำนักงานคณบดี ปรับปรุงครั้งท่ี 4 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี ปรับปรุงที่ 3 (กุมภาพันธ์ 2563) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวรุจิรา พินใย เดือนสิงหาคม 62 ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี ปรับปรุงสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ - ฉบับปรับปรุง-เดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ-ฉบับปรับปรุง-เดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ - ฉบับปรับปรุง-เดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ-ฉบับปรับปรุง-เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ - ฉบับปรับปรุง-เดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฉบับปรับปรุง-เดือนสิงหาคม-2560 ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - ฉบับปรับปรุง-เดือนมีนาคม-2560 ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ - ฉบับปรับปรุง-เดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลด 740 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด 46 ครั้ง

เอกสารประกอบการอบรม
แนวทางการป้องกันโรคระบาดโควิค-19 ดาวน์โหลด 5 ครั้ง

เอกสารสำหรับนักศึกษา
แบบฟอร์มเอกสารโครงงาน 1 ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
แบบฟอร์ม/คำร้องสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ประกาศการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
แบบฟอร์ม/คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด 5 ครั้ง