ผศ.ดร.วชิราภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดต่อ: 02-104-9099 # 2100
มือถือ:080-569-4199
อีเมล: [email protected]
ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]
    พฤษภาคม 2567   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความต้องการ Upskill & Reskill
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
ด้านไฟฟ้า
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านเครื่องกล
ด้านโลจิสติกส์
ติดต่อ
เมนูหลัก
วท.สทป. จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านการเกษตร
นที่1 ก.พ. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทูรย์ อบรม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและกิจการพิเศษ
อาจารย์พสุพัฒน์   สัมมากสิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ  
ผศ.สุเนตร มูลทา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร.วชิราภรณ์ เพิ่มพูนทรัพย์สิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี รักไทย รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ  อาจารย์ ดร.ฑรรชนก  ประภาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นายกิตติศักดิ์   กาญจนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ 
ให้การต้อนรับ นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีวัตถุ
ประสงค์ ดังนี้ 1.พัฒนาหลักสูตรร่วมผลิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตรหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน ให้มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3. เพื่อฝึกอบรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีชั้นสูง4. เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำวิจัยให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน พัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 5. เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร 5 ปี พ.ศ. 2567 - 2571 ในโครงการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การเกษตรหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระดับประกาศนียบัตร ในสาขาต่างๆ ตามความเห็นชอบร่วมกัน ให้แก่ครูและบุคลากรในสังกัดสถาบันฯ โดยมีกรอบความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้สถาบันการอาชีวเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเข้าชม
ห้องปฏิบัติการต่างๆทางด้านวิศวกรรมศาตร์ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อนำองค์ความรู้มาร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรร่วม
กันต่อไป

ข้อมูล  : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  
ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 02 ก.พ. 2567  เวลา 11:39 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 297 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

 
>>>>